De praktijk

 • Algemeen

De praktijk is gelegen in de wijk Wolder (/Daalhof) in Maastricht. Tongerseweg 330.

 • Praktijkinformatie

Bij bezoek in de praktijk te Maastricht verzoeken wij u om:

 • bij uw eerste afspraak uw verzekeringsgegevens en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
 • een handdoek mee te nemen
 • bij gebruikmaking van de trainingsruimte, binnenschoenen te dragen
 •  Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen.
 •  Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, komen wij graag naar u toe.
 • Afmelding:

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u om minimaal 24 uur van te voren telefonisch of persoonlijk af te melden. Indien u hieraan niet voldoet, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Tarieven Fysiotherapie:

Een prijslijst is verkrijgbaar in de praktijk te Maastricht. Daarnaast telefonisch of per mail op te vragen.

 • Vergoeding:

De ervaring heeft geleerd dat er heel wat vragen zijn omtrent de zorgverzekering, als het gaat om fysiotherapie. In de polis van uw zorgverzekeraar kunt u informatie vinden over de eventuele verzekering voor fysiotherapie. Mochten er toch nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met fysiotherapie Jules Lejeune of uw zorgverzekeraar.

 • Privacy:

Binnen de praktijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt binnen onze praktijk beschermd en bewaard, er wordt  gehandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Openingstijden:

Afhankelijk van beide agenda’s zal er een geschikte afspraak worden gemaakt.

 • Maandag: 8.00-19.00
 • Dinsdag: 8.00-19.00
 • Woensdag: telefonisch bereikbaar
 • Donderdag: 8.00-17.00
 • Vrijdag: 8.00-18.00
 • Klachtenregeling:

U mag ervan uitgaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie binnen onze praktijken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met ons. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Fysiotherapie Jules Lejeune is aangesloten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), bij de klachten- en geschillen regeling bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 • Kwaliteitszorg:

Ik ben aangesloten bij het KNGF, ingeschreven in het BIG register en in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten.