Fysiotherapie

  • De fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

In Nederland werken ongeveer 20.000 fysiotherapeuten in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. Samen met de algemeen fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Bron: www.defysiotherapeut.nl

 

  • Geen verwijsbrief meer

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor fysiotherapie, deze is direct toegankelijk. Er is nog wel altijd de mogelijkheid eerst naar een huisarts te gaan, maar dit is in principe niet meer nodig. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst hij u naar uw huisarts.